Bedankje Green Team Twente

Principia heeft tijdens een bijeenkomst met het oude en nieuwe teamleden van het Green Team
Twente een aardige attentie ontvangen. Als blijk van waardering voor de ontvangen geldelijke
bijdrage en vooral voor de inzet van diverse SES leden van Principia heeft de oud team manager
Olof Baltus een op canvas geprinte collage van tekeningen van de waterstofauto Aurora (zie
hieronder) overhandigd. Olof bedankte Principia voor de intensieve hulp bij het ontwerpproces en
benadrukte dat de teamleden erg tevreden waren over de geboden hulp en de samenwerking.

 

W.S.G. Isaac Newton in Coronatijd

De campus van de UT is een soort spookstad geworden. Nu is dat effect wel versterkt door de vakantieperiode, maar ook in de derde en vierde module zag je bijna geen hond in de horst. Na wat maandjes studeren zonder een lekkere mok Newtonkoffie en een praatje in de kamer realiseert men zich hoe erg zij de uni, maar vooral de gezellige vereniging, missen.

Als vereniging probeert Newton natuurlijk om nog steeds de leden zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij het studeren en recreëren. Echter dit kan en mag maar heel beperkt in fysieke vorm. Online activiteiten komen ondertussen ook wel een beetje de neus uit, naar een beeldscherm kijken is nou eenmaal geen goede vervanging voor een goede sfeer. Op het eind van het jaar hebben we na veel overleg met de uni een mooie buitenborrel en een picknick kunnen organiseren. Dit werd erg gewaardeerd door de leden. Maar helaas is het niet zeker dat we dit soort activiteiten in de nabije toekomst weer kunnen organiseren.

Wat wordt er verder dan nog wel gedaan in deze tijd? Achter de schermen wordt er door het bestuur en de commissies nog vrij veel georganiseerd voor in de toekomst. Bijvoorbeeld de kick-in die over twee weken gaat plaatsvinden, waarbij het van belang is om ongeacht de omstandigheden toch te laten zien aan de eerstejaars hoe gezellig wb’ers zijn en waar wij onze leden allemaal mee kunnen helpen op het gebied van onderwijs. Ook het lustrum komt er weer aan, waarvoor al een compleet programma is opgezet met onder andere een excursie naar horlogebedrijven in Geneve en tokkelen van de horst. Verder wordt er ook hard gewerkt met de UT over hoe het onderwijs weer fysiek op kan starten, waar ook al een heleboel vooruitgang in is gemaakt sinds de eerste maanden. Zo zijn er alweer een aantal studieplekken vrij en mag de Newtonkamer weer gebruikt worden door het bestuur, die nu fanatiek nieuwe toevoegingen voor de kamer aan het beunen zijn.

Echter, het blijft vooral afwachten hoe de situatie zich vordert. Zoals we afgelopen week hebben kunnen zien kan de situatie zo veranderen dat maanden werk ineens op korte termijn weer aangepast moet worden, zoals voor de introductie. Vooralsnog houden wij onze vingers gekruist dat alle dingen waar we met de vereniging zo hard naartoe gewerkt hebben door kunnen gaan.

Jonne van Haastregt
Voorzitter van W.S.G. Isaac Newton
Adunare Utile Dulci

Solar Boat Twente in Coronatijd

De wereldwijde uitbraak van het COVID-19 virus heeft een zwaar stempel gedrukt op de activiteiten van het SBT 2019-2020 team. Tot de uitbraak in maart 2020 is het team voortvarend in actie geweest. Mede door het feit dat de eisen die aan het zonnedek worden gesteld voor deelname aan de wedstrijden moesten romp en dek opnieuw worden gebouwd. Dit is gelukt in de eerste maanden van 2020, voor de uitbraak van het virus. Voor het ontwerp van de essentiële componenten zoals zonnepanelen, elektromotor van de aandrijving, schroef, draagvleugels, elektronica en software, is voortgebouwd op de ervaringen van het vorige team, waarbij veel aandacht is besteed aan het tekortkomingen in het ontwerp van de zonneboot van het vorige team. Dat heeft geleid tot belangrijke verbeteringen in het ontwerp van de componenten.  De bestellingen voor de componenten waren eind 2019 de deur uit.

Na de uitbraak van het virus liepen veel ontwikkelingen niet zoals gepland. Levering van onderdelen liep vertraging op. Fysieke bijeenkomsten van het team waren niet toegestaan. Wedstrijden zijn afgelast. Montage van onderdelen in de boot werd sterk gehinderd. Desondanks heeft het team de formidabele prestatie geleverd om niet bij de pakken te gaan neerzitten maar op 22 juli virtueel de complete boot te onthullen. https://youtu.be/vrwZe6TOcb0

In voorafgaande jaren volgde kort na de onthulling de eerste wedstrijd. Alle wedstrijden zijn afgelast, dus dat creëert mogelijkheden voor het huidige team om een gestructureerd testprogramma uit te voeren. Dat gebeurt totdat eind augustus het nieuwe team het stokje overneemt. Daarbij zal blijken of de ambitie kan worden waargemaakt om de romp door de draagvleugels uit het water te tillen en zo lang als gewenst de boot te laten vliegen. Aan de inspanningen om een goed regelsysteem voor de vleugelverstelling te ontwikkelen zal het niet liggen.

Gert Colenbrander

Principia in Coronatijd

De zomer(vakantie) is voor Principia in het algemeen een rustige periode. De overgang van komkommertijd naar ‘Coronatijd’ is daarom niet zo heel groot. Toch heeft de Coronatijd wel degelijk z’n invloed op de activiteiten van de club. Logischer wijze zijn voorlopig de bijeenkomsten nog uit den boze, en moeten we ons met de videovariant behelpen. Dit is tegenwoordig geen groot probleem (meer), maar het haalt het toch niet bij de gezelligheid van onze normale bijeenkomsten. Een aantal van onze leden valt echter in de als ‘risicogroep’ aangemerkte mensen, dus we zullen zeer zorgvuldig moeten overwegen wanneer we het weer aandurven om elkaar weer fysiek te gaan ontmoeten.

De hete zomer dit jaar lijkt een statement te willen maken in de klimaatdiscussie. Ja, de klimaatverandering is reëel. Of wij met onze CO2 uitstoot hier een doorslaggevende invloed op hebben waag ik nog steeds te betwijfelen, maar desondanks vind ik het streven naar een duurzame energievoorziening, die niet langer afhankelijk is van fossiele brandstoffen zeer de moeite waard. Alleen daar waar we erin slagen een cyclus naar voorbeeld van onze natuurlijke omgeving op te bouwen, zullen we onze activiteiten duurzaam kunnen voortzetten en zelfs uitbreiden, want de bevolkingsaanwas is nog steeds fors, en het algemene welvaartsniveau groeit nog steeds, wat ook de vraag naar energie nog altijd doet groeien.

Het is daarmee geen eenvoudige klus om een duurzaam (cyclisch) energiesysteem op te tuigen dat in voldoende energie voorziet in de juiste vorm, op de juiste plaats, op het moment dat het gevraagd wordt. En dat alles ook nog tegen acceptabele kosten!

Binnen duurzaam Noord wordt gestudeerd op verschillend scenario’s aan de hand van het rapport van Berenschot van Maart dit jaar ‘Klimaat neutrale energiescenario’s 2050’. Ik ben benieuwd of hier nog nieuwe inzichten uit voortkomen. De studie en de discussie is in elk geval zeer de moeite waard.

Ook onze studenten teams laten zich niet op non-actief zetten. ‘Het bloed kruipt waar het niet gaan kan’. Dus er wordt nog steeds geracet met auto’s en boten. Wij blijven de team natuurlijk volgen, en steunen ze waar mogelijk.

In het nieuws vandaag wordt de sterkste stijging van het aantal Corona ‘positieven’ gemeld. Je kunt je afvragen of het gestegen aantal testen hier niet mede debet aan is, maar desondanks lijken we nog niet van het virus te zijn verlost, dus zullen we ons voorlopig nog maar netjes aan de regeltjes houden. Ik hoop dat we daarmee een crisis in de Ic’s voor kunnen blijven en dat het aantal slachtoffers relatief beperkt zal zijn. In (Noordoost) Nederland denk ik dat we relatief goed voorgesorteerd staan. Ik maak me meer zorgen om de ontwikkelingen in (zuid) America maar ook in China en India. Anderhalve meter afstand is in India een onhaalbare doelstelling, en dat geldt voor meer dichtbevolkte gebieden.

Laten we hopen dat de medicatie tegen Corona zodanig verbetert dat het niet lang meer een  levensbedreigende ziekte is. Ik wens alle Principia-leden een prettige zomer, in goede gezondheid.

Jan Kees te Riet Scholten

De UT in coronatijd.

De impact van Covid-19 op de Universiteit Twente was (en is) groot. De steeds verdergaande maatregelen om het coronavirus te beheersen brachten met zich mee dat we gedurende lange tijd anders moeten gaan studeren, werken en leven op de campus. De gebouwen bleven lange tijd gesloten, maar er werd hard gewerkt om het onderwijs en onderzoek zo goed mogelijk online door te laten gaan. Het was hartverwarmend om de grote inzet en toewijding hiervoor van onze studenten en medewerkers te zien.

Ook de inzet van alumni om andere mensen te helpen in deze tijd was bijzonder om te zien. We deden een oproep onder alumni om deze inspirerende verhalen met ons te delen. En of we die kregen! We zeggen dan ook met trots: een community met impact! Alle voorbeelden van deze inspirerende alumni zijn te vinden op www.utwente.nl/wall.

De coronamaatregelen hadden ook invloed op onze werkzaamheden als Alumnibureau. Helaas hebben we onze alumni activiteiten, zoals de Twente Alumni Lezingen en DEAN evenementen in het buitenland, moeten afgelasten. Maar samen met betrokken alumni vrijwilligers zijn we op zoek gegaan naar nieuwe, online, manieren van samenkomen. Samen met het Young Alumni Network hebben we daarom een webinar georganiseerd over het starten van een start-up en gingen we daarnaast op een heuse online wereldtour! Samen met vrijwilligers organiseerden we online events over de hele wereld. Voor de deelnemers (veelal expats) een zeer waardevol moment om in contact te komen met mede-alumni in hun eigen stad of regio, om op die manier nieuwe contacten te leggen, maar ook ervaringen en tips uit te kunnen wisselen.

Ondanks de grote onzekerheid die het coronavirus met zich meebracht, is de UT-community er een met een grote impact en daar zijn we enorm trots op!

Blijf veilig, blijf gezond en let goed op elkaar.
UT Alumnibureau

Het Green Team Twente in Corona tijd.

Het COVID-19 virus heeft ervoor gezorgd dat het Green Team Twente zijn plannen voor 2020 drastisch moest wijzigen. Al gauw werd duidelijk dat alles anders georganiseerd moest worden en in april 2020 werd ook de Shell Eco rally 2020 afgelast. Enkele toeleveranciers bleken niet meer in staat om de te produceren onderdelen voor de auto op tijd te leveren door een andere prioriteitsstelling veroorzaakt door de Corona crisis. De meer intensieve periode van assistentie door de SES groep van Principia tijdens de ontwerpfase was gelukkig in 2019 afgerond. Begin juni is er nog even telefonisch en email contact geweest over maatafwijkingen in geproduceerde delen.
Ondanks de complicerende factoren veroorzaakt door de Corona beperkingen is het Green Team Twente er toch is geslaagd een werkende auto in elkaar te sleutelen en deze op 29 juni 2020 met een video presentatie te onthullen. De daarop volgende dagen is het “Hydrogen next” evenement georganiseerd, waarin met video presentaties  de Shell eco-marathon, de rol van waterstof en het nieuwe team voor 2020-2021 aan de orde kwamen. Voor geïnteresseerden zijn op de website van het Green Team Twente ( https://www.greenteamtwente.nl/ ) deze video’s nog te bekijken.

Het goede nieuws is dat het Green Team Twente voor het vierde opeenvolgende jaar de “Communication award” van de Shell Eco-marathon gewonnen heeft, dat er een veelbelovende auto is geproduceerd en dat er een gemotiveerd nieuw team klaarstaat om het komende jaar een goed resultaat neer te zetten.

Principia en de SES groep staan klaar om ook dit nieuwe team te ondersteunen.

Ontwerp van een innovatieve elektrische aandrijving voor pleziervaartuigen – Deel 2

Inleiding.

Het SeniorExpertSupport projekt “Ontwerp van een innovatieve e-aandrijving voor pleziervaartuigen” in 2019 heeft geleid tot de constatering dat de sleepkracht (om een boot door het water te slepen) niet helzelfde is als de stuwkracht die een schroef moet leveren om diezelfde boot door het water voort te stuwen. Dit is voor elektrisch varen een belangrijke issue, en daarom is een vervolgprojekt deel 2 opgestart. Om de gewenste stuwkrachtmetingen te kunnen doen is de in deel 1 ontworpen ophanging van de naafmotor herontworpen, en nu is gestart met de ombouw door een enthousiaste groep van SES-ingenieurs. Hieronder een verslag van de eerste “ombouwdag”

Verslag SES-dag 22 juli 2020

Gisteren zijn de Princpia-boys Geert en Rene Scheltes – samen met ondergetekende – gisteren begonnen met het ombouwen van de naafmotor-aandrijving, zodanig dat het echte stuwkracht en koppel gemeten kunnen worden (motor wordt vrij hangend gemonteerd).
Gisteravond was de stand als volgt:
1. Slingermeting wees al gauw uit, dat de onbalans (gelukkig) niet in schroefde as zit, maar wel in de – door de FP gemaakte – flens. We hebben de flens verwijderd en de “aansluitschijf” van de eerste 72-volt-motor gemonteerd. Hiervoor moesten de tapeinden op de naafmotor waar normaal het wiel aan vast komt, worden afgeslepen. Een slijpschijf hadden we niet bij ons, maar gelukkig konden we een slijpmachine van Sytze gebruiken.
2. De accu’s waren leeg. Hoogst waarschijnlijk zijn we in Sneek met half volle accu’ op pad gegaan. Stom. Een accumonitor is toch wel handig. We hebben de accu’s deels weer opgeladen (rest volgende week).

3. De naafmotor is uit het vaste motorframe gehaald en moest daarvoor losgekoppeld worden de besturingselektronica. Een heel gepruts. Om bij de besturingselektronica te kunnen moest een plank van de bodem worden verwijderd.

4. Geert heeft een begin gemaakt met een dashboardje en met enige hulpstukken voor de stuwkracht-/koppelmeting.

Facit
Op de Twee Provincien in Leeuwarden is het uitstekend werken. Zo hou je de Principia-boys wel van de straat. Volgende week woensdag 29 juli gaan we verder. Dan is Gert er ook weer bij.

Wordt vervolgd

Anne F

De huidige WB-opleiding

Opleidingsinstituten ontwikkelen zich, zo ook “onze” UT. De huidige WB-opleiding verschilt aanzienlijk van de opleiding in vroegere jaren. Hierbij een “helicopter”-overzicht:

 

 1. Faculteit. De UT bestaat tegenwoordig uit 5 faculteiten. Werktuigbouwkunde was lange tijd een faculteit op zichzelf, maar is tegenwoordig onderdeel van de “Faculty of Engineering Technology”, v.h. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen.

https://www.utwente.nl/organisatie/structuur/faculteiten/

 

 1. Opleiding. Vanuit de “Faculty of Engineering Technology” worden drie bacheloropleidingen en vijf masteropleidingen aangeboden, waaronder Werktuigbouwkunde (Mechanical Engineering).
  De drie-jarige opleiding voor een Bachelor of Science graad kent een vast programma van 4 semesters aan modules (= combinaties van vakken), 1 semester aan keuzevakken (b.v. een semester in het buitenland) en 1 semester voor een afstudeeropdracht.
  De twee-jarige vervolgopleiding voor een Master of Science graad (equivalent met de vroegere ir. graad) biedt een aantal “specialisaties” aan, die veelal aansluiten bij de leerstoelen van de faculteit (zij het dat er geen 1-op-1 relatie meer is tussen leerstoel en specialisatie). Behalve een specialisatie moeten de studenten ook kiezen voor een profiel: Research & Development, Design & Construction of Organisation & Management. Zowel de specialisaties als de profielen bieden een scala aan verplichte en keuze-vakken. Het eerste jaar van de MSc opleiding bestaat uit vakken, het tweede jaar bestaat uit een stage opdracht (buiten de UT, in binnen- of buitenland) en een afstudeeropdracht (binnen of buiten de UT).

https://www.utwente.nl/en/et/education/current-students

 

 1. Specialisaties. De opleiding is recentelijk onder de loep genomen, en per aankomend september zijn de volgende specialisaties te kiezen:
 • Aeronautics
 • Design and Manufacturing
 • Energy and Flow
 • High-Tech Systems and Materials
 • Maintenance Engineering and Operations
 • Personal Health Technology
 • Robotics

https://www.utwente.nl/en/me/master_programme/programme-information/

 

 1. Departments. De Faculteit Engineering Technology bestaat uit de volgende clusters van onderzoeksgroepen of leerstoelen, genaamd ‘departments’:
 • Biomechanical Engineering
 • Civil Engineering
 • Design, production and management (DPM)
 • Mechanics of Solids, Surfaces and Systems
 • Thermal and Fluid Engineering

https://www.utwente.nl/en/et/research/departments-research-chairs/

 

 1. Leerstoelen/onderzoeksgroepen. Elk department bestaat uit verschillende leerstoelen of onderzoeksgroepen. De WB-leerstoelen zijn verspreid over vier van deze vijf “departments” (onder het vorig punt cursief aangegeven).

Ontwerp van een innovatieve elektrische aandrijving voor pleziervaartuigen

Een innovatieve e-aandrijving

De Stifting ElektryskFarre Fryslan (SEFF) is een onafhankelijke stichting, met als doel om het elektrisch varen in Friesland te bevorderen. Daartoe is in samenwerking met Principia-SES (Senior Expert Support) een innovatieve e-aandrijving voor de pleziervaart ontwikkeld.


Bij het ontwerp van deze e-aandrijving is gestreefd naar lage kosten, te bereiken door (a) een eenvoudig en betrouwbaar ontwerp (gebaseerd op robuuste en goedkope onderdelen), en (b) een hoge efficiency, waardoor minder accucapaciteit/goedkoper accupakket) nodig is. Daarmee kan het elektrisch varen prijstechnisch interessanter worden voor het brede middensegment van de gemiddelde “consument” (watersporter).

Ontwerpstappen

Een e-aandrijving kent drie hoofdcomponenten: een accupakket, een elektromotor en een schroef. Om een efficiënte en goedkope e-aandrijving te ontwerpen is als eerste gestart met het zoeken naar een efficiënte schroef. Er is gekozen voor een 16” x 14” 2-blads schroef van het Wageningen B type.
Als tweede stap is gezocht naar een bij deze schroef passende, goedkope e-motor (inclusief regelaar). Er is gekozen voor een QS naafmotor van 3 kW.

Als derde stap is deze combinatie van schroef en e-motor als prototype ingebouwd in een stalen MienSkip-sloep, en zijn met dit prototype verschillende tests uitgevoerd.

Vervolgens is gekeken naar de range, waarin de geselecteerde e-motor leverbaar is. Ook de inkoopprijzen zijn aangegeven. Bovendien zijn een aantal argumenten/feiten benoemd, die een prijsreducerende werking hebben.

Resultaten en conclusies.

 1. Uit de resultaten blijkt dat de rendementen in lichte mate afhankelijk zijn van de vaarsnelheid. De hierna genoemde waardes zijn van toepassing op een vaarsnelheid tussen 7 en 9 km/uur.
 2. De benodigde stuwkracht bij gegeven vaarsnelheid is groter dan de gemeten sleepkracht. De sleeptest resultaten zijn daarom niet bruikbaar voor het bepalen van het totaalrendement. In plaats daarvan zijn de stuwkrachten berekend met een door Principia-SES ontwikkeld schroefselectieprogramma. Dat impliceert een berekend schroefrendement van circa 66%.
 3. Het totaal-rendement van de ontworpen/geteste e-aandrijving is circa 56%.
 4. Het motorrendement van de e-motor (incl. controller) is circa 85%. Dat is vergelijkbaar met de e-motoren bij gangbare e-aandrijvingen.
 5. Het maximum toerental van de QS motor is veel lager dan wat gebruikelijk is in gangbare e-aandrijvingen. Daardoor kan een grotere schroef worden toegepast met als gevolge een hoger rendement van de aandrijving. Meer testwerk is vereist om dit te kwantificeren.
 6. Deze e-aandrijving kan gunstig geprijsd zijn ten opzichte van bestaande e-aandrijvingen.

Er is gedurende ruim een jaar met veel plezier door drie SES-ingenieurs aan deze opdracht gewerkt. Op dit moment zoekt SEFF naar een onderneming, die dit product wil vermarkten. Belangstellenden kunnen met Principia contact opnemen  via www.principia.utwente.nl

 

Resultaten vermogensmetingen

Tijdens de testvaart op 18 december is bij verschillende vaarsnelheden het schroefastoerental gemeten evenals de accuspanning en de door de accu geleverde stroom. Het product van spanning en stroom geeft het door de accu geleverde elektrische vermogen. In onderstaand figuur is het gemeten elektrische vermogen weergegeven als functie van de vaarsnelheid.

 

Shell Eco marathon 2020 gaat niet door

De studenten van het Green Team Twente ontvingen onlangs het teleurstellende bericht dat dit jaar de Shell Eco Marathon niet doorgaat.   In verschillende overleg-sessies met alumni van Principia-Senior Expert Support was de overtuiging gegroeid dat men dit jaar weer een goede kans zou maken om – net als vorig jaar – de concurrentie opnieuw voor te blijven, zodoende is dit ook deze betrokken WB-alumni slecht nieuws.  Hetzelfde geldt voor andere betrokken partijen, zoals sponsors en andere enthousiaste bedrijven/specialisten.

Betekent dit nu dat 2020 voor het team voorbij is? Nee zeker niet. Men gaat door met het bouwen van de auto en men wil hier alsnog mee gaan racen tegen andere teams. Het team gaat met de andere Nederlandse teams uit dezelfde klasse kijken wat er mogelijk is en daarnaast wil men met de auto ludieke activiteiten gaan ondernemen. Dit om met de auto nog veel exposure te behalen en deze aan het wereldpubliek te kunnen laten zien.

De autopresentatie staat nog op de planning voor 30 April, maar is afhankelijk van verdere maatregelen van het RIVM.

Ondanks deze strubbelingen wenst de WB-gemeenschap het Green Team toch een inspirerend en leerzaam jaar toe.