Kan de kraan van het Slochteren gasveld snel dicht?

Om dat op zo kort mogelijke termijn te realiseren blijft eigenlijk maar één optie over: import.

Het gaat om jaarlijks 20 miljard kubieke meter aardgas.

Een probleem daarbij is dat het Groningen aardgas 10 tot 20% lager in calorische waarde is dan import gas. Daarom moet er 10 tot 20%, dat is 2 tot 4 miljard kubieke meter, onbrandbaar gas aan het importgas worden toegevoegd. Gebruikelijk is om dat met stikstof te doen, die in een stikstoffabriek wordt aangemaakt. Een nieuw te bouwen stikstoffabriek kan – volgens zeggen – niet eerder dan in 2022 in bedrijf kan zijn. Zolang kunnen de Groningers niet wachten.

Een alternatief lijkt te zijn, om rookgassen uit elektriciteitscentrales bij te mengen. Dat kan op drie manieren:

1. Rookgas uit een gasgestookte elektriciteitscentrale. Een dergelijke centrale met een elektrisch vermogen van ongeveer 370 megawatt levert 4 miljard kubieke meter droog rookgas per jaar op. Dat is voldoende om de 20 miljard kubieke meter importgas op de calorische waarde van Groningen gas te brengen.
2. Rookgas uit een kolengestookte elektriciteitscentrale. Een kolengestookte elektricteitscentrale met een elektrisch vermogen van ongeveer 150 Megawatt levert diezelfde 4 miljard kubieke meter rookgas op. Die kolengestookte centrales zijn nu in het Eemshavengebied in bedrijf.
3. Rookgas uit een op importgas omgebouwde RWE Eemshaven kolencentrale. Overschakeling is technisch gezien geen ingewikkelde of langdurige operatie en levert een aanzienlijke bijdrage aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Minister Wiebes heeft op 7 februari in de Tweede Kamer laten weten dat het geen probleem is om een buitenlandse leverancier van 20 miljard kubieke meter hoogcalorisch per jaar te vinden.

De vraag of de kraan van het Slochteren gasveld snel dicht kan lijkt dus met ja beantwoord te kunnen worden. Waar is het wachten op?

G.W. Colenbrander
Hoorn, 9 februari 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *