De Bachelor eindopdracht

Voor deze editie wil ik graag iets meer vertellen over de bachelor eindopdracht, een individueel onderzoeksproject waarmee studenten de bachelor fase van de opleiding afsluiten.

Het idee van de bachelor eindopdracht is, dat studenten de volledige onderzoekscyclus doorlopen, van probleembeschrijving tot het presenteren van een paper en zodoende een beeld krijgen van hoe onderzoek in de praktijk gaat.

De bachelor opdracht start in module 11, met het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Tijdens een startbijeenkomst is er een ‘opdrachten markt’ waarbij onderzoekers uit de leerstoelen die betrokken zijn bij het WB onderwijs laten zien welke onderzoeksopdrachten ze in de aanbieding hebben voor de studenten.

Tijdens die markt kunnen studenten informatie inwinnen over de opdrachten en uiteindelijk een keuze maken voor een opdracht die ze het meest aanspreekt. Er zijn ook studenten die vooral al een heel duidelijk beeld hebben over wat ze zouden willen doen en die zelf met één van de onderzoekers een opdracht formuleert. Of die graag iets bij een bedrijf willen doen en hiermee in gesprek zijn voor een onderzoeksopdracht. In principe geldt: alles mag en kan, als het maar een echte onderzoeksopdracht is en als het binnen de kaders van de opleiding past. Sommigen willen heel veel, maar in een periode van 10 weken kun je nu eenmaal niet alles doen.
Wat belangrijk is, is dat elke studenten een opdracht vindt die bij hem of haar past en waar ze gemotiveerd mee aan de slag gaan. We proberen hierbij zoveel mogelijk twee studenten op één opdracht te plaatsen, zodat ze inhoudelijk op de hoogte zijn van elkaars werk en als peer review partner voor elkaar kunnen fungeren. Het onderzoek dat ze doen is individueel maar samenwerking bij bijvoorbeeld het zoeken naar relevante literatuur of het bouwen van een meetopstelling wordt gestimuleerd.

Nadat de studenten zijn ingedeeld gaan de studenten aan de slag met een literatuuronderzoek om te zien wat er op het onderwerp dat ze hebben gekozen al onderzocht en geschreven is. Naar aanleiding daarvan formuleren ze zelf een onderzoeksvraag die hierop voortbouwt. Dit is een lastig stukje en het kost vaak enige tijd (en begeleiding) voor er een duidelijke en goed afgebakende onderzoeksvraag ligt. Hierna wordt een plan geschreven voor het beantwoorden van de geformuleerde vraag waarin de onderzoeksmethode, de planning en mogelijke risico’s uiteen worden gezet. Daarmee is de voorbereiding van de bachelor opdracht afgerond.

In module 12, de laatste module van de bachelor, gaan studenten aan de slag met de uitvoering van het onderzoek. Dit kan betekenen dat ze literatuuronderzoek gaan doen of met bestaande datasets aan de slag gaan, maar ook dat ze een meetopstelling gaan bouwen en experimenten gaan uitvoeren in de onderzoekslabs.

De resultaten van het onderzoek worden beschreven in een wetenschappelijke paper. Ook dit is weer een lastig stukje, want hoe krijg je al het werk dat je gedaan hebt in de afgelopen maanden nu in een paper van ± 6 pagina’s? Met wat hulp en feedback van de docenten en begeleiders leveren de studenten uiteindelijk bijna allemaal iets moois op dat ze presenteren tijdens de slotconferentie.

In sessies met drie a vier afstudeerders bij elkaar presenteren ze hun werk aan een beoordelingscommissie en medestudenten. Ook familie of vrienden zijn hierbij welkom.

Een mooie afronding van de bachelor opleiding en overgang naar de master. En soms (heel soms) het begin van een carrière in onderzoek…

Met vriendelijke groet,

Lisa Gommer
Opleidingsdirecteur Werktuigbouwkunde /
Programme director Mechanical Engineering

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *