Discussiegroep Duurzaam Noord 2018

In Noord Nederland kent Principia al enkele jaren een discussiegroep DuurzaamNoord. Op het gebied van duurzaamheid komt bijna dagelijks nieuwe info langs en het is duidelijk dat dit een steeds belangrijker element van onze toekomstige wereld zal worden. Wel frons je als ingenieur soms de wenkbrauwen, als je ziet wat er allemaal beweerd wordt. Zo is de behoefte ontstaan om deze zaken af en toe eens met vakgenoten te bespreken, en met deze insteek komen een aantal Principia-leden in Noord Nederland gemiddeld één keer per maand bij elkaar.

Zwaartepunten
Naast allerlei “losse” actuele onderwerpen kwamen er in 2018 drie zwaartepunten aan bod:

Energieverbruik Nederland.
Aan de hand van Kema-rappport “Future of Energy” verschaften we ons een overall-beeld van het Nederlandse energieverbruik (welke soorten energie, welke aandelen van verschillende verbruikerscategorieën, welke bronnen/leveranciers, …).

Energiestromen Nederland, bron: KEMA-rapport “Future of Energy”

Over op waterstof
Aan de hand van het KIVI-rapport “The future Dutch full carbon-free energy system” (zie https://www.kivi.nl/afdelingen/elektrotechniek/energieplan) bekeken we wat er zou moeten gebeuren als Nederland in de toekomst voor 100% op waterstof (en op directe groene stroom) over zou gaan.

KIVI-rapport “The future Dutch full carbon-free energy system”

We concludeerden dat er in het rapport nog wel wat “wens-denken” zit, met name over het hergebruik van restwarmte. Maar onmogelijk is het zeker niet. Een interessant toekomst-scenario, dat ook terug te vinden is bij prof. Ad van Wijk (TU Delft). In zijn visie speelt het Eemshavengebied daarin een belangrijke rol: hier wordt de waterstof opgewekt door windmolens in de Noordzee, en vervolgens via het bestaande aardgasnet door heel Nederland gedistribueerd

Klimaat-kritiek
UT-ingenieurs hebben een kritische instelling. In de maatschappelijke discussie over Duurzaamheid zijn af en toe statements te horen, waarbij je je af kunt vragen in hoeverre dit bewezen feiten, dan wel verwachtingen of voorspellingen zijn. (en zo ja, hoe betrouwbaar deze voorspellingen zijn). Ook kun je kijken in hoeverre voorspellingen uit het verleden zijn uitgekomen. (Zie bijvoorbeeld dr. Tom van der Hoeven op www.climategate.nl/2016/12/63212/ ).
Verder valt het op dat gecompliceerde problemen, waarbij veel factoren een rol spelen, soms wel erg gesimplificeerd worden, met name in de politieke wereld, maar ook in de pers en bij de “milieu-lobby”. Klimaat-critici worden gemakkelijk als zonderling weggezet, zonder dat serieus wordt gekeken naar de argumenten. Bij DuurzaamNoord is dit een regelmatig terugkerend onderwerp, dat aanleiding geeft tot zeer geanimeerde discussies.

Zin om mee te doen?
Ook in Twente is op dit moment een “DuurzaamOost” in oprichting.
Bij zowel DuurzaamNoord als bij DuurzaamOost zijn belangstellende Principia-leden van harte welkom. Zin om een keertje te komen “snuffelen”?
Meld je aan via Principia.Contact@gmail.com. Of mail direct naar:

Ir. Anne F van der Meer – a.meer35@upc.nl (voor DuurzaamNoord)
Ir. Jan Kees ter Riet-Scholten – jktrs@home.nl (voor DuurzaamOost)

Ir. Anne F. van der Meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *