Principia-SES assisteert bij Vlootschouw Sneekweek

Bij het invallen van de schemering trok op vrijdagavond 4 augustus in Sneek een bonte stoet van boten en bootjes voorbij aan de commissaris van de koning op het Friese statenjacht, en vervolgens aan honderden toeschouwers langs de Sneeker stadsgrachten. Dat statenjacht lag afgemeerd bij de overbekende Sneeker waterpoort: een prachtige entourage, en samen met een bonte feestverlichting en met meerdere dweilorkesten, elektrisch-varen-banners en met veel speciale T-shirts goed voor de juiste stemming.

     
Sneekweek 2023 – Veel publiek in een prachtige entourage en speciale aandacht voor elektrisch varen

Bij deze jaarlijkse vlootschouw – als onderdeel van de opening van de Sneekweek – werd deze keer extra aandacht gevraagd voor elektrisch varen. In dat kader had SEFFF (de Stichting Elektrysk & Fossylfrij Farre Fryslan) vijf elektrische sloepen beschikbaar gesteld om in de vlootschouw een  aantal kleine bootjes te slepen uit verschillende jeugdklasses.


Alumni Detmer Koppius en Anne vd Meer

Focus op jeugd en op elektrisch varen

Om die sloepen te bemannen was er een beroep gedaan op Principia-SES (Senior Expert Support). Drie SES-ers hadden zich aangemeld: Gert Colenbrander (met Koppius (met echtgenote Margrietha) en Anne van der Meer (met partner Anna).


Alumnus Gert Colenbrander en SEFFF-voorzitter Ale Bok brengen een groet aan de vlootvoogd (Commisaris van de Koning Arno Brok op het verlichte Friese Statenjacht bij de bekende Sneeker Waterpoort).
Als ludieke afsluiting van de vlootschouw sleept  kleinzoon Raúl (aan het roer) geen jeugdzeilbootjes, maar vijf levensgrote badeenden.

Terugkijkend: een bijzondere avond met heel veel plezier voor drie Principia-alumni (en hun partners) bij dit prachtige evenement.

Principia-SES kent verschillende afwisselende leuke activiteiten. Zin om ook eens bij Principia-SES te komen “snuffelen”?

Van harte welkom. Bel me maar even: 06 497 948 61.

Anne F. van der Meer

Solar Boat Twente eindigt in de derde positie in de Solar klasse van de Monaco Energy Boat Challenge 2023

Het is de eerste keer dat een Solar Boat Twente team er in is geslaagd een podiumplaats te bereiken in dit jaarlijkse wereldkampioenschap voor zonneboten, de Solar klasse van de MEBC.

Voorafgaand aan de races werden qualifying laps gevaren. Reeds in het eerste rondje begaf één van de strutkokers het en heeft de foil hierbij een snee gemaakt in de romp. De boot is meteen het water uitgehaald, zijn de struts en de foil verwijderd en is de boot met duct tape waterdicht gemaakt. De boot is net voor het einde van de qualifying laps het water weer ingegaan, waarna nog de derde plaats werd behaald. Door de opgelopen schade was het niet mogelijk om te foilen tijdens de races. Hulde aan het team dat ze ondanks deze handicap toch de derde plaats hebben weten te behalen. Ze hebben het Sunflare team uit Drachten en het team van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voor zich moeten dulden.  (lees verder onder de foto)

Op 2 en 3 juni 2023 heeft het team van de Solar Boat Twente de New Energy Regatta gevaren, georganiseerd door Solar Sport One en de eerste prijs behaald in het eindklassement. Vrijdag is een traject van ongeveer 40 km gevaren op het Markermeer tussen Enkhuizen en Hoorn. Die dag behaalde het team de overwinning. De grootste concurrent, Sunflare, had problemen met het gevreesde fonteinkruid en werd tweede. Op de tweede dag, waarbij een traject van ongeveer 50 km vanuit Enkhuizen rond de Markerwadden werd gevaren, heeft Twente Sunflare niet achter zich kunnen houden.

Die aansluiting bij de top van de zonneboot racers leek ook al gevestigd te zijn bij de NK Groenleven Zonnebootrace 2023 in Akkrum, waar het Solar Boat Twente team als derde finishte bij de Endurance Race van de Grote Solar klasse. Achter het oppermachtige Clafis Victron Energy Solar Team en het Sunflare Solarteam. Ook bij de sprint eindigde Twente op de derde plaats achter Clafis en Sunflare. Tijdens het Rondje Akkrum moest Twente door een technisch mankement opgeven, waardoor ze in het eindklassement op de vierde plaats eindigden.

Solar Boat Twente heeft deze mooie resultaten mede kunnen behalen dankzij het feit dat het team er dit jaar in geslaagd is om stabiel te foilen. Waarbij de toeschouwer de indruk kreeg dat de boot bijna altijd perfect in balans was, zelfs op het soms wat knobbelige water van het Markermeer tijdens de New Energy Regatta.. Een technische prestatie van belang.

Dit jaar heeft het Solar Boat Twente team gevaren met de boot die door het vorige team is ontworpen en gebouwd, maar voorzien van talloze technische verbeteringen. Het huidige team heeft een nieuwe boot ontworpen die een hogere kruissnelheid moet kunnen halen. Aan het team van het komend jaar de schone taak om deze boot te bouwen en daarmee de concurrentie het vuur na aan de schenen te leggen. Voorwaarde is wel dat de tekortkomingen van strutconstructie van de foils worden opgelost.

Principia is partner van de Solar Boat Twente en heeft sinds het begin van het bestaan van het team regelmatig technisch advies mogen geven.

Gert Colenbrander

 

Zie ook: Solar Boat Twente | LinkedIn

Principiaprijs 2023

Vooraankondiging! Dit jaar is het weer zover … de Principiaprijs zal weer plaatsvinden! Op 28 november 2023 gaan groepjes werktuigbouwkunde studenten de strijd aan om de meest originele en creatieve oplossing te vinden voor een Radiotelescope LOFAR. Deze casus is aangedragen door Astron en het Innovatiecluster Drachten. In de ochtend wordt de casus uitvoerig gepresenteerd, daarna gaan de studenten de rest van de dag hard aan het werk om aan deze opgave te werken. Nadat alle groepen hun ideeën hebben gepresenteerd is het aan de jury (bestaande uit twee leden van PentairXflow, twee leden van Principia en twee leden van de UT) om deze resultaten te beoordelen. Het winnende team zal een geldprijs van 3000 euro ontvangen.

Voor Principia-leden is er de mogelijkheid om deze dag bij te wonen. Belangstelling? Stuur dan graag even een mailtje naar voorzitter@isaacnewton.nl

Met vriendelijke groeten namens de Principiaprijs-organisatie en het 66ste bestuur van W.S.G. Isaac Newton,
Veralin Staring en Niels Zandberg

MienSkip Project afgesloten

Met de verkoop van de stalen Mienskip-sloep aan het Zeekadetten-korps uit Lemmer is het Principia/SEFFF-Project  “Innovatieve e-aandrijving voor pleziervaartuigen” definitief afgesloten.


MienSkip-overdracht … links Harry Slump-Zeekadetten Lemmer, rechts Anne F. vd Meer-SEFFF/Principia

De MienSkip-sloep is destijds in opdracht van SEFFF (Stifting Elektrysk & Fossylfrij Farre Fryslan ) speciaal voor elektrisch varen door bureau Vripack in Sneek ontworpen (lage vaarweestand).

Vervolgens ontwierp de UT-alumnivereniging “Principia” in opdracht van SEFFF voor deze MIenSkip-sloep een elektrische aandrijving.  Doelen waren (a) een hoge efficiency,  en (b) een lage kostprijs. Dit ontwerp – op basis van een robuuste naafmotor, grootschalig toegepast bij e-motorfietsen, golfkarretjes ed  – werd vervolgens gerealiseerd en door studenten van de Friese Poort in Sneek ingebouwd.

In een volgende fase werd deze boot-aandrijving-combinatie aangepast voor het doen van metingen (stuwkracht, koppel, vermogen, stroomverbruik, efficiency, etc, etc.). Zo ontstond de MienSkip-TEST-sloep.

Met deze MienSkip-TEST-sloep werden vervolgens vele vaartests gedaan, zodat de theoretsische berekende eigenschappen vergeleken konden worden met praktische meetwaarden. De resultaten zijn samengevat in eindrapport “Innovatieve e-aandrijving voor pleziervaartuigen – Vaartestresultaten en de daaruit bepaalde rendementen” (door de Principia-alumni Gert Colenbrander, Geert Hidding, Anne F. van der Meer en Rene Scheltes). Te vinden op https://sefff.frl/eindverslag-onderzoek-naar-innovatieve-e-aandrijving-voor-pleziervaartuigen/

Als laatste stap is in samenwerking met de StendenHogeschool uit Leeuwarden een professionele bediening gerealiseerd. Dit begon met een studenten-stage (begeleiding door Johannes Bruinsma, die ook de vervolgrealisatie voor zijn rekening nam).


De Lemster Zeekadetten varen “het zeegat uit”- uiteraard fossielvrij

Met de verkoop van de stalen MienSkip is een groot en uitdagend Principia/SES-project definitief afgesloten.

Anne F. van der Meer
Mei 2023

Vooraankondiging Algemene LedenVergadering

De algemene ledenvergadering van Principia zal dit jaar plaats vinden op 11 mei. Het beleid en de resultaten over het afgelopen jaar (2022) zullen hier worden toegelicht. We streven er naar om na afloop van de ALV een bezoek aan de Hangar, de relatief nieuwe WB werkplaats voor engineering technology, aan te kunnen bieden.

De uitnodiging voor de ALV is over 2 weken te verwachten.

In memoriam Ger Kupers

Op 26 januari bereikte ons het droevige bericht dat ons bestuurslid Ger Kupers op 22-1-2023 is overleden.

Ger was werktuigbouwkundig alumnus van  de UTwente. In 1964 behoorde hij tot de eerste lichting studenten op een startende THT (Technische Hogeschool Twente), maar na zijn afstuderen waren we hem – afgezien van af en toe een klein berichtje en contact tijdens algemene ledenvergaderingen – toch wat uit het oog verloren

Het was in de loop van 2022 dat Ger opdook bij onze Principia bijeenkomsten. Dat had zeker te maken met zijn verhuizing van “het westen” naar Twente. In zeer korte tijd had hij in onze alumnivereniging een warm plaatsje gevonden; hij bracht vernieuwende ideeën mee en was daarna al snel actief als penningmeester en “vernieuwer” van onze communicatie-opzet. Tijdens onze Principia-meeting in december 2022 hadden we nog geanimeerde discussies; het nieuws van zijn overlijden kwam voor ons dan ook volkomen onverwachts.

We wensen alle nabestaanden veel sterkte toe.

Bestuur Principia – Alumnivereniging Werktuigbouwkunde UTwente.
3 februari 2023

Eerste stap duurzaam varen kan nu al gezet worden met HVO-brandstof

Weer een mooi resultaat vanuit de samenwerking tussen SES en de Stifting foar Elektrysk en Fossylfrij Farren yn Fryslân (SEFFF) : een presentatie over de verschillende mogelijkheden tot duurzaam varen tijdens de ALV van WaterSportVereniging Bergumermeer ; lees meer hierover op www.watersportverbond.nl/eerste-stap-duurzaam-varen-kan-nu-al-gezet-worden-met-hvo-brandstof.

Hybride energievoorziening: Houwen zo…..

Elektrische energie, opgewekt uit duurzame bronnen, zoals zon, wind of waterkracht, is de energie van de toekomst. De mens heeft echter geen controle over de mate waarin de zon schijnt of de wind waait en daarom sluiten het aanbod en de vraag naar elektrische energie niet op elkaar aan. Daarom is het nodig om een deel van deze duurzaam opgewekte energie op te slaan. Soms voor langere tijd omdat er in de winter nu eenmaal veel minder zon schijnt dan in de zomer. Elektrische energie kan worden opgeslagen in batterijen, maar de capaciteit daarvan is onvoldoende om het overschot aan elektrische energie van meer dan een paar dagen op te slaan. De oplossing ligt in het omzetten van die duurzame elektrische energie in groene waterstof. Waterstofgas kan in verschillende vormen over de hele wereld getransporteerd worden en voor lange tijd worden opgeslagen zoals dat nu ook met aardgas gebeurt. De duurzaam opgewekte energie kan dan in de toekomst als gas of als elektriciteit worden aangeleverd: een hybride energievoorziening, zoals we dat al lang kennen uit het fossiele brandstof tijdperk. En op die manier kunnen we gebruik blijven maken van onze gas- en elektriciteitsnetten.

Een hybride energievoorziening geeft ons mogelijkheden om op een flexibele manier in onze vraag naar duurzame elektrische energie te voorzien voor het gebruik van onze elektrische apparaten en de elektrische auto. Bij voorkeur wekken we als bewoners lokaal niet meer elektrische energie op dan we kunnen gebruiken op een tijdschaal van enkele dagen. Dat voorkomt dat ons elektriciteitsnet sterk verzwaard moet worden en, misschien nog wel belangrijker: dat we niet het overschot aan het Europese elektriciteitsnet moeten leveren op het moment dat de prijs heel laag is omdat het aanbod (veel te) groot is.

Verwacht wordt dat (hybride ) warmtepompen een groot gedeelte van de energie voor de verwarming van onze woningen zullen leveren. Dat betekent dat de lokaal opgewekte elektrische energie niet voldoende is om onze huizen te verwarmen, omdat de zon nu eenmaal veel minder schijnt in de winter dan in de rest van het jaar. Maar dat kan worden opgevangen door waterstof in brandstofcellen om te zetten in elektrische energie voor de aandrijving van de warmtepomp. De warmte die vrijkomt bij deze omzetting kan ook nuttig gebruikt worden bij de verwarming van de woning.

Van de overheid mag worden verwacht dat de lokale duurzame opwek van elektriciteit bevorderd wordt, samen met de kortdurende opslag in batterijen. Door die opslag wordt levering aan het Europese elektriciteitsnet voorkomen, evenals de exorbitante verzwaring van het net. Net zo belangrijk voor hybride energievoorziening van de toekomst is dat de overheid er zorg voor draagt dat ook aan de huishoudens – en niet alleen aan de industrie – voldoende waterstof kan worden geleverd. Door de import en productie van groene waterstof te stimuleren. Ons aardgasnet is er klaar voor!

Exalto neemt SEFFF-rapport in ontvangst

 

Op 20 mei 2022 werd de resultaten van het SEFFF/Principia-onderzoek Experimenteel bepaald Michigan schroef rendement, in vergelijking met een Wageningen B schroef  aan Technische Groothandel Exalto in Grou overhandigd. SEFFF geeft hiermee invulling aan éen van haar doelstellingen om zowel bedrijfsleven als “eindklant” technisch te ondersteunen.

Foto: links Henk Jan Tolsma (Exalto) en rechts Anne F. van der Meer (SEFFF- Stifting Elektrysk & Fossylfrij Farre Fryslan / SES Principia).