Buitenlandse stageplekken

In het huidige WB-studieprogramma loopt de student de eerste 3 maanden van het laatste (afstudeer-)jaar een verplichte stage. Bij verschillende gelegenheden is ons ter ore gekomen dat hierbij een bijzondere interesse bestaat voor een stageplek in het buitenland. Tijdens de laatste strategische Principia-workshop werd het idee geopperd om te kijken of hier voor de alumnivereniging een ondersteunende rol mogelijk en wenselijk is.

Daarop heeft Principia – in overleg met de afdeling WB – het inititatief genomen om de alumni die in het buitenland werkzaam zijn te benaderen. De concrete vraag was of men in de eigen werkomgeving stage-mogelijkheden ziet voor een Twentse WB-master student.

De opbrengst viel kwantitatief wat tegen, maar kwalitatief zijn we over het resultaat beter te spreken met stageplekken oa in Duitsland, Zweden, Portugal, Mexico en China.

De resultaten zijn ter beschikking gesteld aan de WB-stagecoordinator, die verantwoordelijk blijft voor de “operationele” afhandeling. Tevens is afgesproken dat de besturing op strategisch nivo gezamenlijk met de afdeling plaats zal vinden (jaarlijkse evaluatie/bijstelling/aanvulling/verbetering).

Hierbij verzoeken we die “buitenlandse” WB- alumni die we niet konden bereiken en die dit alsnog lezen om hun e-mail adres door te geven naar Principia.Contact@gmail.com

Het verheugt de alumnivereniging Principia dat we op deze manier de Twentse WB-opleiding kunnen ondersteunen.