Shadowing days

Doel

Principia en Isaac Newton organiseren een Shadowing Day voor studenten die een masterstudie of een loopbaan moeten kiezen. Deze Shadowing Day moet de student inzicht verschaffen in het vakgebied waarin hij of zij verder wil, of van het bedrijf waar hij/zij de eerste baan denkt te vinden.

Hoe

De student kan zich hiervoor aanmelden bij Isaac Newton en daarbij zijn of haar voorkeur aangeven. Op basis hiervan gaat het projectteam op zoek naar een alumnus, die in staat en bereid is om de student een dag te ontvangen in zijn dagelijkse werksituatie.

Evaluatie

Op basis van de eindevaluaties van zowel de studenten als de alumni, kunnen we de conclusie trekken, dat aan het doel van Shadowing Days voldaan wordt: zowel bij de student als bij de alumnus wordt in de evaluatie hoog gescoord.

De alumnus

De alumnus vindt het interessant om een (aankomend) Masterstudent inzicht te geven in de werkomgeving en kennis te laten maken met het bedrijf. Ook aan het uitgangspunt, dat de Shadowing Day voor de alumnus weinig extra tijd vraagt en ook leuk moet zijn, wordt volledig voldaan.

De student

De evaluatieresultaten laten zien, dat van de kant van de student een Shadowing Day als zeer positief wordt ervaren. Het feit dat er geen vastomlijnd programma is, en een flexibele en persoonsgerichte invulling kan worden gegeven, wordt positief gewaardeerd. In een enkel geval is zelfs om een tweede Shadowing Day gevraagd.

Tot slot

Hoewel het aantal deelnemers aan meeloopdagen wat achterblijft bij de verwachtingen, hopen we toch wel op een toename in de nabije toekomst.

Ir Leo Koekenberg / ir. Anne F. van der Meer

Principia – Team Shadowing Days