Power Up Symposium Isaac Newton

Op 12 december organiseerde Isaac Newton samen met Daedalus een Symposium met het thema “Onze energievoorziening in de toekomst”. De dag bestond uit een aantal lezingen, een bedrijvenmarkt en natuurlijk een afsluitende borrel. Zie voor alle details: https://symposiumpowerup.nl/  of https://www.isaacnewton.utwente.nl/events/symposium-power-up . Het Symposium werd door een 300-tal bezoekers bijgewoond, voor het merendeel studenten.

Aandachtig gehoor tijdens het Power Up Symposium

Namens Principia/Duurzaam Noord hield alumnus René Scheltes de openingslezing, een presentatie over de Energietransitie in de gebouwde omgeving.

Principia-lezing: Jaarpatroon van het energieverbruik van de Gebouwde Omgeving

Betoogd werd dat de huidige route om van het gas af te gaan en te migreren naar een “All-Electric” gebouwde omgeving inflexibel, duur en risicovol (black-out op een koude winterdag) is. Een Hybride strategie met elektriciteit EN (waterstof)gas biedt duidelijk meer flexibiliteit en betekent minder verzwaring van ons e-net.

Principia-lezing: Take home message

Daarna  waren er diverse lezingen, onder andere van energieprovider Enixis en “totaal-installateur” Linthorst.

We kunnen terugkijken om een mooi symposium met een goede bijdrage van Principia.

René Scheltes

Announcement: BBQ for alumni & students!

Beste Alumnus,

Op 17 juni zal er voor de alumni van werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente een reunie-barbecue worden georganiseerd, samen met huidige werktuigbouwkunde studenten. U bent van harte welkom om een hapje mee te eten en samen met andere alumni en studenten weer eens onder elkaar te komen. Dit evenement zal in samenwerking met de alumni-vereniging Principia en de studievereniging Isaac Newton worden opgezet. De barbecue zal rond 18:00 tot en met 21:00 duren, en vindt plaats achter de Horst. Omdat het helaas nog niet gelukt is de ja-knikker achter de Horst daadwerkelijk olie te laten pompen, zullen er ook nog kosten aan de barbecue verbonden zijn, welke €17,00 per persoon zal zijn. Voor Principia-leden zal een extra korting gelden die na de barbecue verrekend wordt.

Voor meer informatie en inschrijving kan u naar de website van Isaac Newton via de volgende link;
https://www.isaacnewton.utwente.nl/events/alumni-+-students-barbecue

Met vriendelijke groet,
De Principia commissie van W.S.G. Isaac Newton

 

– ENGLISH VERSION –

Dear Alumnus,

On the 17th of June, a reunion-barbecue will be organised for the alumni of Mechanical Engineering of the University of Twente, together will current Mechanical Engineers. You are welcome to grab a bite and come together again with other alumni and students. The event will be organised in collaboration with the alumni-association Principia and the study-association Isaac Newton. The barbecue will take place from 18:00 until 21:00, and will be located behind the Horst, Enschede. Unfortunately, the pumpjack behind the Horst is not able to pump up oil just yet, so there will be some charges associated with the BBQ, that will end up to €17,00 per person. For Principia members there will be an additional discount which will be calculated after the barbecue

 

For more information and to enrol in the event you can visit the website of W.S.G. Isaac Newton via the following link; https://www.isaacnewton.utwente.nl/events/alumni-+-students-barbecue

 

With kind regards,
The Principia committee of W.S.G. Isaac Newton

Newton Symposium met Andre Kuipers. Erbij zijn?

Op 18 december vindt weer het jaarlijkse Newton Symposium plaats in de Waaier op de UT.
Principia leden kunnen hieraan gratis deelnemen.

Dit jaar is het thema “To infinity and beyond”

Het dagprogramma rond en het ziet er als volgt uit:

9:00 uur                                  Inloop met een kopje koffie (in de Waaier dus).
9:30 uur                                  Dagopening
10:00 uur                                Lezing over lanceersystemen van NLR.
Van 11:00 tot 12:00 uur       Lezing Thales

Na deze lezing zal er worden geluncht

Middag                                    Case door Space Society Twente
15:15 uur                                  korte pauze
15:30                                        Lezing André Kuipers, aansluitend een Q&A sessie
17:00                                        Borrel
19:00                                       Afsluiting

Voor meer details, zie: toinfinityandbeyond.nl

Bent u Principia lid en wilt u erbij zijn?
Geef u even op bij ..
.. de Newton symposiumcommissie: dennisdeheus@gmail.com of bij
.. Principia/ondergetekende a.meer35@upcmail.nl

Het programma ziet er uitdagend en veelbelovend uit.
We wensen de Newton-symposiumcommisie een succesvolle dag toe.

Principia Alumnivereniging Werktuigbouwkunde UTwente
Ir. Anne F. van der Meer

Principia prijs 2019

De Principia prijs is weer terug. Vooral door de inspanningen van het Isaac Newton bestuur kon het traditionele gezamenlijke evenement van Principia en Isaac Newton dit jaar weer nieuw leven ingeblazen worden. Zodoende gingen 9 studententeams op 21 november 2019 de strijd aan om de meest creatieve oplossing te vinden voor een vraag zoals die door het Enschedese bedrijf Pentair Xflow was aangedragen. De opdracht was om een standaard ‘skid’ (waarop een filterinstallatie) zo te herontwerpen dat de ‘modules’ met membranen zo efficient mogelijk geplaatst kunnen worden om een zo klein mogelijke footprint te krijgen in de waterzuiveringsinstallatie van de klant.

Na de ochtendpresentatie , waar de vraagstelling werd toegelicht, werd de door de teams de hele dag aan oplossingen gewerkt. In de loop van de middag gaf elk team een korte pitch, en selecteerde de jury de vier beste teams.

De jury aan het werk

De jury bestond uit de heren Yannic van Straalen en Frank Morsink van Pentair Xflow, Bert Geijselaers en Ysbrand Wijnant van de UT, en Leen Noordzij en Jan Broeze van Principia.

De vier geselecteerde teams mochten aan het eind van de middag in de collegezaal een eindpresentatie geven, en toen had de jury de moeilijke taak om een winnaar aan te wijzen.

De trotse winnaars samen met de andere vier geselecteerde teams

De gelukkige winnaars werden uiteindelijk het team van Hugo Wesselink, Lucas Vermeer, Seth Ruiter, Silvie van den Boogaard. Zij gingen er elk met een prijs van 1000 euro vandoor. Het evenement werd afgesloten met een gezellige borrel.

De Principiaprijs herleeft

Na 3 jaar is het weer zover… de Princiaprijs is weer terug. Op 21 november 2019 gaan WB-studententeams de strijd aan om de meest originele en creatieve oplossing te vinden voor een probleem dat door het Enschedese Pentair Xflow (membraantechnologie) is aangedragen. In de ochtend wordt de case gepresenteerd, en verder de hele dag gereserveerd om aan de opgave te werken. Aan het eind van de middag beoordeelt een jury (bestaande uit 2 leden van PentairXflow, 2 leden van Principia en 2 leden van de UT)  de resultaten. Het winnende team gaat er met een geldprijs van 3000 euro vandoor.

Voor een beperkt aantal Principia-leden is er de mogelijkheid om deze dag bij te wonen. Belangstelling? Dan graag even een mailtje naar a.meer35@upcmail.nl

Anne F.van der Meer

 

Inmiddels heeft dit mooie evenement weer plaats gevonden zie het verslag van de dag hier

Aankondiging Principia master-lunchlezing 2019

Voor een (bijna) afgestudeerde Master-student is het kiezen van de eerste baan een belangrijke stap.

Hoe pak je zoiets aan? Waar moet je op letten? Wat zijn de valkuilen? Wat valt mee? Wat valt tegen? Kun je onderhandelen over bv salaris en/of arbeidsvoorwaarden, en hoe doe je dat?

Citaat van een student: “Over werken en wat voor banen je allemaal kunt krijgen horen we van bedrijven al genoeg. Over afstuderen en wat daarbij komt kijken weten we ook genoeg. En het feit dat je als WB-er een sterke positie hebt op de arbeidsmarkt is bij de meeste mensen ook wel bekend. Maar de periode tussen het tekenen van je diploma en je eerste arbeidscontract is iets waar je als student eigenlijk vrij weinig over hoort. Dus als jij daarover wat meer zou kunnen vertellen, welke afwegingen je daarin hebt gemaakt, hoe je opleiding WB daarbij een rol heeft gespeeld etc., dat zou mooi zijn”.

Om hierop in te spelen organiseren Alumnivereniging Principia en Studiegenootschap Isaac Newton elk jaar een MASTER-LUNCHLEZING waarbij een jonge ingenieur met enkele jaren ervaring vertelt over de eerste jaren van zijn professionele ingenieurscarrière.
Dit jaar hebben we ir. Karel Drenth bereid gevonden om zijn ervaringen met ons te delen. Karel is in 2017 afgestudeerd bij Control System Technology / Maarten Steinbuch. Karel vond zijn eerste baan
– titel “Werkondernemer” – bij TMC Mechanical (consultancy/detacheerder).

In de voorbereiding schreef Karel ons: “Normaal gesproken gaan deze presentaties (wat ik mij herinner) over wat er allemaal goed gaat. Ik wil een keer belichten wat er allemaal mis kan gaan (en in mijn geval: ging…)”

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  • Het vinden van mijn eerste baan
  • Eerste drie opdrachten -> En wat er mis ging
  • Baan vinden in een richting waar je niet gekwalificeerd voor bent

Principia is graag bereid deze lunch te sponsoren.

De Master-Lunchlezing vindt dit jaar plaats op donderdag dinsdag 14 mei 2019 om 12.30 uur in De Horst in zaal OH 218.

Deze bijeenkomst is speciaal gericht op WB-masterstudenten, maar ook geïnteresseerde Principia leden zijn van harte welkom.

Namens Principia                                           Namens Isaac Newton
Ir. Anne F. van der Meer MS                        Tieme Vonk / Joep van Manen

50 jaar W.S.G. Isaac Newton

Isaac Newton viert haar 50-jarig bestaan.  Dit lustrum van ons Werktuigbouwkundig Studiegenootschap aan de Universiteit Twente is nauw verbonden met de historie van de UT, de jongste technische universiteit van Nederland.

In 1964 gingen in Twente voor de eerste 400 studenten de poorten open, nadat een zeer gemotiveerde staf een aantal jaren intensief had gewerkt aan een vernieuwde ir-opleiding. Met onder andere – naar Angelsaksich voorbeeld – een echte campus, en met een algemene propadeuse, waarbij alle studenten het 1e jaar hetzelfde programma volgden.  Naast de hoorcolleges namen in dat programma de werkcolleges en de praktica een belangrijke plaats in.  Zo konden alle studenten naast de theoretische WB-vakken ook de beleving ervaren van WB-technieken als draaien, frezen, lassen en bankwerken.

De THT, zoals de UT  in de beginjaren heette, bestond uit slechts drie afdelingen: Chemische Technologie, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde.  De TH (zoals dat in de volksmond al gauw heette) was in die tijd een relatief kleine, flexibele pioniersorganisatie met veel informele contacten tussen staf en studenten.  Beleidsbepalende hoogleraren waren oa de eerste Rector Magnificus Prof. Dr. Berkhoff, campusdecaan Prof. Schuijer en bij WB onze afdelingsvoorzitter Prof. van Hasselt.

Voor de studenten was wonen op de campus verplicht, en het studentenleven speelde zich voor een groot gedeelte af op de studentenflats en in de Boerderij (de huidige Faculty Club). Daar trof men elkaar bij het avond-eten in de mensa, en later op de avond in de kroeg.  Ook hoogleraren en andere stafleden waren daar regelmatig te vinden.

Na het 1e studiejaar volgde in het 2e jaar de vakpropadeuse,  en aldus werd vijftig jaar geleden door de eerste “lichting” WB-studenten in 1965 het werktuigbouwkundig studiegenootschap Isaac Newton opgericht. Initiatiefnemer was Leen Noordzij, en het eerste bestuur bestond verder uit Gert ten Cate, Thije Hilarius, Ben Kok en ondergetekende.

Nu, een halve eeuw later, is de UT uitgegroeid tot een grote functionele organisatie bestaande uit een breed spectrum van afdelingen en vakgroepen. WB is daarbij opgegaan in een grotere afdeling  CTW en het WB-gebouw heet nu “De Horst”, maar desondanks heeft WB zich als aparte identiteit prima kunnen handhaven.  Daaraan heeft Isaac Newton significant bijgedragen door zich tot een prachtige actieve studentenvereniging te ontwikkelen.

De meeste studenten van de eerste lichtingen hebben inmiddels hun actieve loopbaan afgesloten.  Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en in 1994 hebben een aantal van hen de werktuigbouwkundige Alumnivereniging Principia opgericht.  Opnieuw was Leen Noordzij  – nu bijna 30 jaar later –  een drijvende kracht.  Daarnaast behoorden oud-Newton-bestuurslid Ger Kupers, alumnus Ronald Mantel, afdelingsdirecteur Rob Wichers en studentendecaan prof. J. van der Bliek tot de initiatiefnemers.

Met de oprichting van Principia is een krachtige WB-drie-eenheid “vakgroep – studiegenootschap – alumnivereniging” ontstaan.  Dat bood voor de Twentse WB-studenten nieuwe mogelijkheden om in contact te komen met het bedrijfsleven en nieuwe activiteiten te ontplooien. Tevens werd het voor de Twentse WB-alumni gemakkelijker om de band met de UT te onderhouden door op hoofdlijnen op de hoogte te blijven van wat er zich in Enschede bij WB (zowel bij de opleiding als bij Isaac Newton) afspeelt.  Op die manier kunnen de goede herinneringen aan een mooie studietijd worden gekoesterd kan elke Twentse WB-alumnus ook de komende 50 jaren weer meeleven en meegenieten van een bruisend Twents Werktuigbouwkundig Studiegenootschap Isaac Newton …

… nogmaals 50 jaar van bruisende Newton-activiteiten !!

Ik ben ervan overtuigd dat alle WB-alumni  deze wens voor het jubilerende Isaac Newton van harte onderschrijven.

Ir. Anne F. van der Meer MS

WB-alumnus UTwente

Erelid Isaac Newton