Aankondiging Principia master-lunchlezing 2019

Voor een (bijna) afgestudeerde Master-student is het kiezen van de eerste baan een belangrijke stap.

Hoe pak je zoiets aan? Waar moet je op letten? Wat zijn de valkuilen? Wat valt mee? Wat valt tegen? Kun je onderhandelen over bv salaris en/of arbeidsvoorwaarden, en hoe doe je dat?

Citaat van een student: “Over werken en wat voor banen je allemaal kunt krijgen horen we van bedrijven al genoeg. Over afstuderen en wat daarbij komt kijken weten we ook genoeg. En het feit dat je als WB-er een sterke positie hebt op de arbeidsmarkt is bij de meeste mensen ook wel bekend. Maar de periode tussen het tekenen van je diploma en je eerste arbeidscontract is iets waar je als student eigenlijk vrij weinig over hoort. Dus als jij daarover wat meer zou kunnen vertellen, welke afwegingen je daarin hebt gemaakt, hoe je opleiding WB daarbij een rol heeft gespeeld etc., dat zou mooi zijn”.

Om hierop in te spelen organiseren Alumnivereniging Principia en Studiegenootschap Isaac Newton elk jaar een MASTER-LUNCHLEZING waarbij een jonge ingenieur met enkele jaren ervaring vertelt over de eerste jaren van zijn professionele ingenieurscarrière.
Dit jaar hebben we ir. Karel Drenth bereid gevonden om zijn ervaringen met ons te delen. Karel is in 2017 afgestudeerd bij Control System Technology / Maarten Steinbuch. Karel vond zijn eerste baan
– titel “Werkondernemer” – bij TMC Mechanical (consultancy/detacheerder).

In de voorbereiding schreef Karel ons: “Normaal gesproken gaan deze presentaties (wat ik mij herinner) over wat er allemaal goed gaat. Ik wil een keer belichten wat er allemaal mis kan gaan (en in mijn geval: ging…)”

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  • Het vinden van mijn eerste baan
  • Eerste drie opdrachten -> En wat er mis ging
  • Baan vinden in een richting waar je niet gekwalificeerd voor bent

Principia is graag bereid deze lunch te sponsoren.

De Master-Lunchlezing vindt dit jaar plaats op donderdag dinsdag 14 mei 2019 om 12.30 uur in De Horst in zaal OH 218.

Deze bijeenkomst is speciaal gericht op WB-masterstudenten, maar ook geïnteresseerde Principia leden zijn van harte welkom.

Namens Principia                                           Namens Isaac Newton
Ir. Anne F. van der Meer MS                        Tieme Vonk / Joep van Manen

50 jaar W.S.G. Isaac Newton

Isaac Newton viert haar 50-jarig bestaan.  Dit lustrum van ons Werktuigbouwkundig Studiegenootschap aan de Universiteit Twente is nauw verbonden met de historie van de UT, de jongste technische universiteit van Nederland.

In 1964 gingen in Twente voor de eerste 400 studenten de poorten open, nadat een zeer gemotiveerde staf een aantal jaren intensief had gewerkt aan een vernieuwde ir-opleiding. Met onder andere – naar Angelsaksich voorbeeld – een echte campus, en met een algemene propadeuse, waarbij alle studenten het 1e jaar hetzelfde programma volgden.  Naast de hoorcolleges namen in dat programma de werkcolleges en de praktica een belangrijke plaats in.  Zo konden alle studenten naast de theoretische WB-vakken ook de beleving ervaren van WB-technieken als draaien, frezen, lassen en bankwerken.

De THT, zoals de UT  in de beginjaren heette, bestond uit slechts drie afdelingen: Chemische Technologie, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde.  De TH (zoals dat in de volksmond al gauw heette) was in die tijd een relatief kleine, flexibele pioniersorganisatie met veel informele contacten tussen staf en studenten.  Beleidsbepalende hoogleraren waren oa de eerste Rector Magnificus Prof. Dr. Berkhoff, campusdecaan Prof. Schuijer en bij WB onze afdelingsvoorzitter Prof. van Hasselt.

Voor de studenten was wonen op de campus verplicht, en het studentenleven speelde zich voor een groot gedeelte af op de studentenflats en in de Boerderij (de huidige Faculty Club). Daar trof men elkaar bij het avond-eten in de mensa, en later op de avond in de kroeg.  Ook hoogleraren en andere stafleden waren daar regelmatig te vinden.

Na het 1e studiejaar volgde in het 2e jaar de vakpropadeuse,  en aldus werd vijftig jaar geleden door de eerste “lichting” WB-studenten in 1965 het werktuigbouwkundig studiegenootschap Isaac Newton opgericht. Initiatiefnemer was Leen Noordzij, en het eerste bestuur bestond verder uit Gert ten Cate, Thije Hilarius, Ben Kok en ondergetekende.

Nu, een halve eeuw later, is de UT uitgegroeid tot een grote functionele organisatie bestaande uit een breed spectrum van afdelingen en vakgroepen. WB is daarbij opgegaan in een grotere afdeling  CTW en het WB-gebouw heet nu “De Horst”, maar desondanks heeft WB zich als aparte identiteit prima kunnen handhaven.  Daaraan heeft Isaac Newton significant bijgedragen door zich tot een prachtige actieve studentenvereniging te ontwikkelen.

De meeste studenten van de eerste lichtingen hebben inmiddels hun actieve loopbaan afgesloten.  Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en in 1994 hebben een aantal van hen de werktuigbouwkundige Alumnivereniging Principia opgericht.  Opnieuw was Leen Noordzij  – nu bijna 30 jaar later –  een drijvende kracht.  Daarnaast behoorden oud-Newton-bestuurslid Ger Kupers, alumnus Ronald Mantel, afdelingsdirecteur Rob Wichers en studentendecaan prof. J. van der Bliek tot de initiatiefnemers.

Met de oprichting van Principia is een krachtige WB-drie-eenheid “vakgroep – studiegenootschap – alumnivereniging” ontstaan.  Dat bood voor de Twentse WB-studenten nieuwe mogelijkheden om in contact te komen met het bedrijfsleven en nieuwe activiteiten te ontplooien. Tevens werd het voor de Twentse WB-alumni gemakkelijker om de band met de UT te onderhouden door op hoofdlijnen op de hoogte te blijven van wat er zich in Enschede bij WB (zowel bij de opleiding als bij Isaac Newton) afspeelt.  Op die manier kunnen de goede herinneringen aan een mooie studietijd worden gekoesterd kan elke Twentse WB-alumnus ook de komende 50 jaren weer meeleven en meegenieten van een bruisend Twents Werktuigbouwkundig Studiegenootschap Isaac Newton …

… nogmaals 50 jaar van bruisende Newton-activiteiten !!

Ik ben ervan overtuigd dat alle WB-alumni  deze wens voor het jubilerende Isaac Newton van harte onderschrijven.

Ir. Anne F. van der Meer MS

WB-alumnus UTwente

Erelid Isaac Newton