Verenigingsprofiel

Principia – Alumnivereniging Werktuigbouwkunde Universiteit Twente

Doelstelling: Vorm geven aan de wensen van de leden om na hun studie de band te onderhouden met hun mede-afgestudeerden, met de faculteit CTW, en met de WB-studenten van Universiteit Twente.

Activiteiten: Aangezien de meeste alumni een drukke baan hebben moet Principia het vooral hebben van een passief lidmaatschap. We denken dat de meeste alumni het leuk en waardevol vinden om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen bij de Universiteit Twente, de opleiding Werktuigbouwkunde, Isaac Newton en Principia, ook na hun afstuderen. Principia probeert hieraan invulling te geven. Je zou kunnen zeggen: een stukje sentiment.

Bovendien staan de meeste alumni positief tegenover het idee om onze Twentse WB-studenten te ondersteunen:

  • Bij het zoeken naar een buitenlandse stageplek (alumni in het buitenland)
  • Tijdens het afstuderen bij het kiezen van een eerste baan (Master-lunchlezing, Master Meeloopdagen)
  • Door af en toe een financieel steuntje in de rug: sponsoring internationale excursie, broodjes master-lunchlezing, symposium, Shell Eco Marathon, etc.

Oftewel een stukje solidariteit.

Daarnaast kent Principia actieve leden die zich met veel plezier bezighouden met:

  • Discussie en kennisuitwisseling over Duurzaamheid-onderwerpen in regionale discussiegroepen
  • Jaarlijkse duurzaamheidsbijeenkomst op de UT in Enschede
  • Shell Eco Marathon (wedstrijd in Rotterdam, maar ook perspresentatie op de UT)
  • Senior Expert Support (speciaal gericht op de Senior Alumnus)

Sentiment en solidariteit

 

Overbodig om te zeggen bij dit alles is dat gezelligheid een belangrijke rol speelt en dat we er trots op zijn dat Principia één van de meest actieve alumniverenigingen op de UT is.