Solar Boat Twente

Het studententeam “Solar Boot Twente” van de Universiteit Twente bestaat uit veertien teamleden. Deze studenten zetten zich een heel jaar full-time in voor het ontwerpen en bouwen van een boot aangedreven door zonne-energie. Solar Boat Twente stimuleert daarmee milieubewustzijn door hernieuwbare energie toe te passen op de maritieme sector.

Dit jaar verliep voor het Solar Boat Twente ronduit teleurstellend. Tijdens de eerste race begin juni in Akkrum (de Nederlandse Kampioenschappen Zonneboot”) liep het al niet zo best. Op het eerste onderdeel, een duurrace van 53 km door Friesland, kampte het team met een aantal technische problemen waardoor de finish niet werd gehaald. “Het zonnedek wekte geen energie op door een slechte elektrische verbinding. Hierdoor konden niet de beoogde snelheid worden bereikt om dit wedstrijdonderdeel tot een succesvol einde te brengen, en het team moest besluiten om de race af te breken. Ook op het tweede onderdeel, een race door/rondom Akkrum, moest door technische problemen kort na de start opgegeven worden. Alleen tijdens het 3e onderdeel, de sprint, kon men de race uitvaren.

Een maand later, tijdens de wereldkampioenschappen in Monaco, ging het gelukkig wat beter. Alle drie races konden worden uitgevaren, en in een veld van 8 deelnemers eindige men uiteindelijk toch nog op een vijfde plaats.

Terugblikkend moest het team constateren dat men dit jaar te veel hooi op de vork heeft genomen. Tegelijk aan de slag gaan met te veel nieuwe, uitdagende, innovatieve dingen kost te veel ontwikkeltijd, en dan blijft er onvoldoende tijd over voor de testfase. Een belangrijk leerpunt is, dat bij een technische ontwikkeling een goed doordachte testfase (met voldoende testtijd) absoluut noodzakelijk is om de kinderziektes op te sporen en zo tot een betrouwbaar product te komen. Te veel nieuw betekent dat men te weinig gebruik maakt van al het goede dat al voorhanden is, zowel van de teams uit voorgaande jaren, als ook bij de concurrentie. Verder lijkt “focus” (bijvoorbeeld focus op het beheersen van het “vliegen”), ook een belangrijk leerpunt. Samenvattend kan gezegd worden dat het voor de teamleden weliswaar een teleurstellend, maar toch zeker een zeer leerzaam jaar was.

Principia ondersteunt het Solar Team Twente met technische adviezen van de “Senior Expert Support” groep en met een bescheiden financiële bijdrage.

Lees meer op de website van het Solar Boat Twente.