Shell Eco marathon 2020 gaat niet door

De studenten van het Green Team Twente ontvingen onlangs het teleurstellende bericht dat dit jaar de Shell Eco Marathon niet doorgaat.   In verschillende overleg-sessies met alumni van Principia-Senior Expert Support was de overtuiging gegroeid dat men dit jaar weer een goede kans zou maken om – net als vorig jaar – de concurrentie opnieuw voor te blijven, zodoende is dit ook deze betrokken WB-alumni slecht nieuws.  Hetzelfde geldt voor andere betrokken partijen, zoals sponsors en andere enthousiaste bedrijven/specialisten.

Betekent dit nu dat 2020 voor het team voorbij is? Nee zeker niet. Men gaat door met het bouwen van de auto en men wil hier alsnog mee gaan racen tegen andere teams. Het team gaat met de andere Nederlandse teams uit dezelfde klasse kijken wat er mogelijk is en daarnaast wil men met de auto ludieke activiteiten gaan ondernemen. Dit om met de auto nog veel exposure te behalen en deze aan het wereldpubliek te kunnen laten zien.

De autopresentatie staat nog op de planning voor 30 April, maar is afhankelijk van verdere maatregelen van het RIVM.

Ondanks deze strubbelingen wenst de WB-gemeenschap het Green Team toch een inspirerend en leerzaam jaar toe.

Principia en “Duurzaam”

“Duurzaam” (of “Energietransitie”) heeft bij Principia in de afgelopen jaren een steeds belangrijker plaats gekregen.

Green Team Twente https://www.greenteamtwente.nl. De betrokkenheid van Principia met “Duurzaam” is begonnen  met de samenwerking met het  Green Team Twente, het Twentse studententeam dat met een zelf ontwikkelde waterstofauto elk jaar meedoet aan de Shell Eco Marathon. https://www.shell.com/make-the-future/shell-ecomarathon.  Bij deze jaarlijkse wedstrijd tussen studententeams van diverse internationale opleidingsinstituten gaat het om zuinigheid/efficiency. Deze samenwerking bestaat uit een stukje advies/meedenken (van een groeiend aantal enthousiaste Principia-SES-ers) en uit een bescheiden jaarlijks sponsorbedrag.

SolarBoat Team Twente. Enkele jaren geleden is ook de samenwerking met het Twentse SolarBoat Team tot stand gekomen, zie ook https://www.solarboattwente.nl . Dit studententeam ontwikkelt en bouwt een eigen zonneboot, en doet mee aan de jaarlijkse Nederlandse kampioenschappen zonnebootracing in Akkrum (Friesland) en aan de internationale wedstrijd in Monaco ( Leuk filmpje op  https://tvblik.nl/fryslan-dok/het-roer-om-solarboat.). Ook hier gaat het om meedenken en om een gelimiteerde sponsoring.

Elektrisch varen. Tevens geeft Principia-SES (Senior Expert Support) ondersteuning aan de Stifting Elektrysk Farre Fryslan (https://www.seff.nu/) Deze stichting zonder winstoogmerk heeft als doelstelling om het elektrisch varen in de pleziervaart te bevorderen. Er is een rekentool ontwikkeld, waarmee de specificaties voor de e-aandrijving van een specifieke boot uitgerekend kunnen worden. Dit tool is inmiddels bij meer dan 20 bedrijven in gebruik. Omdat – net als bij elektrische auto’s – de actieradius  bij e-varen een key-item is, werd tevens een elektrische aandrijving voor pleziervaartuigen ontworpen, die substantieel efficiënter is in vergelijking met gangbare e-aandrijvingen.  Hiermee kun je met hetzelfde accupakket dus veel verder varen (minimaal 50% verder).

Principia ingenieurs Detmer Koppius en Harry Beerlage op Boot Holland bij de innovatieve e-aandrijving

Een prototype van dit ontwerp werd onlangs door enkele enthousiaste Principia-leden op Boot Holland aan de buitenwereld getoond, en binnenkort staan de eerste praktijktests gepland.

Discussieclubje “Duurzaam”. Sinds enkele jaren bestaat er in Noord Nederland een huiskamer-discussieclubje “Duurzaam Noord”.  Een vijftal Noordelijke Principialeden komen bij elkaar om Duurzaamheids-issues te bediscussiëren, en zowel Kema-rapporten als ook KIVI-studies worden door een kritische Twentse ingenieursbril bekeken. Beurtelings treft men elkaar bij iemand thuis, en gezelligheid speelt een belangrijke rol.  In Twente is een vergelijkbaar clubje “Duurzaam Oost” in oprichting.

Samenwerking Green Team en SES – Overleg op 07 feb 2019

Op 7 feb 2019 vond het vervolg-overleg plaats tussen het Green Team en enkele Principia/SES-ingenieurs. Het ging deze keer over de volgende punten:

  1. De tekeningen van de versnellingsbak van de auto van het Green Team zijn allemaal naar de producenten gestuurd en de productie van de onderdelen is ook gestart. De nieuwe versnellingsbak heeft interfaces voor 4 motoren (2 voor acceleratie en 2 voor kruissnelheid), is lichter dan de oude en uitgelegd voor oliesmering i.p.v. vetsmering. Door de oliesmering en de veel grotere nauwkeurigheid van de tandwielparing zal de efficiëntie van de aandrijving toenemen.
  2. Er wordt nog onderzocht of het gunstig zou zijn de vierde motor van de aandrijving te gebruiken voor regeneratief remmen.
  3. Het waterstofteam is druk bezig met het testen van de gerepareerde brandstofcel met een verbeterd  ontwerp van de koeling, dat als mock-up aan de cel is gekoppeld. De koeling is hierdoor sterk verbeterd en de koelingsproblemen, die tijdens de race in 2018 optraden, zullen hiermee verholpen zijn. Men verwacht dat de nieuwe brandstofcel over ongeveer twee weken geleverd zal worden.
  4. Het elektronica team heeft ontwerpondersteuning gekregen van de firma Brunelco uit Haaksbergen en doet er alles aan om ondanks de krappe bemanning toch de benodigde circuits op tijd gefabriceerd te krijgen.
  5. De visuele uitstraling van de auto  zal door een strakke belijning verhoogd worden om duidelijk te laten zien dat er, ondanks dat het model t.o.v. 2018 niet is aangepast, toch een totaal andere auto met  verbeterde prestaties staat.
  6. Voor het project van “tiny houses” op de campus van de UT is het Green Team aangezocht als projectleider en gaan ze het projectplan en de subsidie aanvragen schrijven. In deze huisjes, die door studenten bewoond gaan worden zullen verschillende methoden voor energieopwekking en opslag beproefd worden. Men denkt aan de toepassing van kleine windmolens, zonnecellen, waterstof, Phase Change Material, batterijopslag en smart grid.
  7. Van een autodealer uit Enschede heeft het Green Team een Mazda CX3 ter beschikking gekregen, waardoor het team zich nu eenvoudiger kan verplaatsen.
  8. Het team zoekt nog wel additioneel sponsorgeld voor een financiele buffer. Bij het optreden van calamiteiten en tegenvallers heeft men dan de mogelijkheid om hulp, materiaal of onderdelen snel in te kopen. Principia heeft uit haar netwerk een mogelijke kandidaat aangedragen en het Green Team gaat proberen om deze als sponsor binnen te halen.

Kick-off bijeenkomst Green Team Twente

Het Green Team Twente heeft op 1-11-2018 het zogenaamde “Kick-off event” georganiseerd om z’n relaties en sponsoren te informeren over de plannen van het nieuwe team, kennis te maken met het nieuwe team en afscheid te nemen van het oude team. Principia was met de deelname van 4 personen (Henny Abcouwer, Gert Colenbrander, Geert Hidding en Steven Olthof) sterk vertegenwoordigd.

In presentaties van Sevim Aktas en Feike van Veen van het oude team kwam hun enthousiasme goed naar voren. Ondanks de vele problemen, die overwonnen moesten worden en de niet altijd positieve resultaten vonden ze hun Green Team periode van grote waarde voor hun persoonlijke ontwikkeling en hadden ze veel plezier gehad.

Kick Off GreenTeam UTwente 2018-2019

Vervolgens introduceerde de nieuwe team manager Matthias Haalstra de speerpunten voor het nieuwe team. De aanpak zal gericht zijn op een zo betrouwbaar mogelijke auto door, zonder al te ingrijpende maatregelen, zwakke punten te verbeteren en door veel te testen. Verder wil het team de contacten met de partners intensiveren en met een projectmatige aanpak de kansen op succes maximaliseren. Het doel is echt het winnen van de eco race.

Daarnaast waren er een tweetal sprekers uitgenodigd om de stand van zaken over de invoering van waterstof energie in het Nederland te duiden. Ben Lambrechts van netbeheerder Liander gaf inzicht in de gevolgen van introductie van waterstof in het Nederlandse energie netwerk en vertelde hij over de lopende projecten om ervaring op te doen met waterstof gebruik. Frits de Groot van werkgeversorganisatie VMN-NCW presenteerde de status van energie transitie bij Nederlandse bedrijven. VNO-NCW gaat met een roadshow bij politiek en bedrijven langs om te laten zien dat zonnepanelen en windenergie niet voldoende zijn om voldoende CO2 reductie te krijgen en dat waterstof absoluut noodzakelijk is als energiedrager en energie buffer. De grote bedrijven in Nederland hebben waterstof wel allemaal duidelijk op de agenda staan.
Doordat er veel gelegenheid tot discussie was en hier dankbaar gebruik van werd gemaakt, was het Kick-off evenement een levendige en zeer geslaagde bijeenkomst.
Ook dit jaar ondersteunt Principia het Green Team, zowel met technisch advies (klankbordfunctie/ ervaren alumni “Senior Expert Support”), als ook met een passend sponsorbedrag.

Steven Olthof, nov 2018

Principia & Green Team Twente

Samenwerking met Green Team 2018.

Het Twentse studenten-“GreenTeam” doet elk jaar mee aan de Shell EcoMarathon

Daarbij gaat het erom dat studententeams met een zelfgebouwde auto een bepaald circuit afleggen. Het team dat het circuit met het kleinste waterstof verbruik aflegt, wint de wedstrijd.

Het Green Team doet mee in de categorie van de waterstofauto.

Net als in de afgelopen jaren heeft Principia ook voor 2018-2019 haar steun aan het nieuwe team toegezegd. Dat nieuwe team bestaat uit 21 personen, waarvan er 15 fulltime.
Inmiddels heeft de eerste bespreking tussen 4 leden van het team en 3 Principia/ SeniorExpertSupport (SES) leden plaatsgevonden om vast te stellen hoe deze samenwerking vorm kan worden gegeven. Verder lezen “Principia & Green Team Twente”

GreenTeam 2018 presenteert nieuwe waterstof-auto

Op maandag 23 april 2018 presenteerde het Green Team Twente in de Grolsch Veste hun nieuwe waterstof-auto.
Met deze nieuwe auto doen ze dit jaar van 5 tot 8 juli weer mee met de Shell Eco Marathon in London. Vorig jaar behaalden onze Twentse studenten de eerste prijs, en dit jaar hoopt men dit succes te evenaren. Verder lezen “GreenTeam 2018 presenteert nieuwe waterstof-auto”