Duurzaamheid

Sinds 2013 bestaan er werk- of discussiegroepen binnen Principia die zich bezig houden met vraagstukken met betrekking tot duurzaamheid. De Principia groep Duurzaam Noord (met zes alumni uit Noord Nederland) loopt al enige tijd en Duurzaam Oost is recentelijk weer opgestart in januari 2023.

Doel is het vergaren en delen van kennis over duurzaamheid, innovaties en de bijbehorende energie transitie, alsmede een stukje “collegiale” gezelligheid.  Het aantal bijeenkomsten is circa zes keer per jaar.

Resultaten

Voor belangstellenden is door Duurzaam Noord een Excel sheet gegenereerd wat het voor de gemiddelde huishouding financieel betekent om stapsgewijs steeds in fasen duurzamer te worden: (1) te isoleren, (2) zonnepanelen te plaatsen, (3) warmtepomp te installeren en (4) uiteindelijk over te gaan naar een brandstofcel.

Deze waterstofbrandstofcel in huis is nodig om lokaal de benodigde elektrische energie op te wekken als in de wintermaanden de door de zonnepanelen opgewekte energie ernstig tekortschiet.

Wij hebben als samenleving nog een lange weg te gaan hebben naar een hybride energievoorziening met een goede balans in milieu, sociaal draagvlak en economische haalbaarheid. Hybride… want bij de all-electric-oplossing zien we voor de toekomst moeilijk oplosbare knelpunten.

Lees meer over de “Kernboodschap energievoorziening Gebouwde Omgeving 2050 ” die de Duurzaamheid werkgroep heeft opgesteld!

Mee doen?

Lijkt het je leuk om deel te nemen aan het vergaren en delen van kennis samen met andere alumni bij jou uit de buurt, neem dan contact op met Anne van der Meer (a.meer35@upcmail.nl)  Duurzaam Noord of Herman ter Wijlen (hterwijlen@hotmail.com) Duurzaam Oost.