Energietransitie wijk “de Nijverheid” in Hengelo OV.

In het kader van het overheidsproject PAW (Programma Aardgasvrije Wijken)  heeft de gemeente Hengelo OV een project gestart om de wijk “de Nijverheid” aardgasvrij te maken en hiervoor een subsidie van 4,25 M€ gekregen. Een aantal bewoners van de wijk zijn als lid van adviescommissies en als deelnemer aan gemeentelijke werkgroepen betrokken bij dit project. Op deze manier geeft de gemeente Hengelo invulling aan bewonersparticipatie in het project en hoopt  ze draagvlak te creëren voor de te kiezen oplossing.

De volgende alternatieven voor het aardgasvrij maken zijn onderzocht:

 • Warmtenet.
 • Hybride warmtepomp op duurzaam gas (biogas of waterstof).
 • Combi CV ketel op waterstof.
 • Warmtepomp (All electric).

De kosten van deze alternatieven zijn in een business case naast elkaar gezet. Ter vergelijking is ook de huidige standaard oplossing met een combi CV ketel op aardgas toegevoegd aan de business case.
De uitkomst van het onderzoek was dat alle alternatieven duurder uitvallen dan de combiketel op aardgas. Een warmtenet, waarvan de gemeente Hengelo door de beschikbaarheid van industriële afvalwarmte een groot voorstander is, bleek ook een relatief dure oplossing voor de Nijverheid te zijn. Bovendien kleven aan deze oplossing nog problemen betreffende duurzaamheid, toekomstbestendigheid en afhankelijkheid van een monopolist.

De bewonerscommissies zijn meer voorstander van hybride warmtepompen of een CV ketel op waterstof.  De all electric oplossing, waarbij een elektrische warmtepomp voor de verwarming en voor de warmwatervoorziening van het huis zorgt, is alleen mogelijk voor zeer goed geïsoleerde woningen, waardoor deze oplossing niet geschikt is voor het overgrote gedeelte van de woningen van de wijk.

Het grootste probleem voor de alternatieven op basis van waterstof is de beschikbaarheid hiervan.
Voor deze wijk is eigenlijk de enige oplossing om de waterstof in de directe omgeving te maken met behulp van een elektrolyser. In een elektrolyser kan met behulp van (groene) stroom waterstofgas uit water worden geproduceerd.

Omdat de gemeente Hengelo de waterstof alternatieven eigenlijk niet serieus wilde bekijken heeft ondergetekende als lid van een adviescommissie en lid van de Senior Expert Support groep van Principia met een aantal medestanders de waterstofoptie wat verder uitgespit. In dit kader zijn er besprekingen geweest met de Gasunie, de NAM, het ECW, een leverancier van duurzame energie, de netbeheerder, een leverancier van elektrolysers, een leverancier van gasgestookte warmtepompen en diverse deskundigen op het gebied van waterstof.
Hieruit bleek dat de waterstof optie wel degelijk een reëel alternatief voor een warmtenet kan zijn met lagere kosten voor de bewoners.

Het Principia netwerk was hierbij van groot belang, omdat hieruit veel informatie beschikbaar kwam en nuttige contacten tot stand konden worden gebracht. Ook discussies met Principia leden (o.a. uit de duurzaamheidsgroepen van SES) waren heel effectief om betrouwbare informatie boven water te krijgen en goed onderbouwde standpunten te bepalen.

 

Hengelo, April 2021, Steven Olthof

4 gedachten over “Energietransitie wijk “de Nijverheid” in Hengelo OV.

  1. Beste Eddy,

   Sorry voor de wat verlate reactie, maar het duurde even voordat jouw reactie werd opgemerkt. Het rapport met zowel het ambtelijk advies als het bewonersadvies staat nog onder embargo en is daardoor niet beschikbaar. Het is eind oktober 2021 ingebracht bij het college van B&W en deze houden het nog in beraad. Zodra het college het rapport naar de gemeenteraad stuurt wordt het openbaar en vervalt het embargo. Het is nog niet duidelijk wat er nu gaat gebeuren. Het college van B&W kan bv. advies vragen aan externe deskundigen, het rapport (laten) aanpassen en daarna doorsturen of besluiten dat het hele proces anders moet worden aangepakt.
   Ik heb heel veel documenten over het project “Nijverheid aardgasvrij” beschikbaar, dus als je specifieke informatie zoekt kan ik je wel relevante bestanden opsturen. Stuur dan even een berichtje naar steven.j.olthof@gmail.com .

   Met vriendelijke groet,

   Steven Olthof.

 1. Beste Steven,

  Als geïnteresseerd bewoner van Hengelo ben ik best nieuwsgierig of er al een vervolg is op jouw verhaal over de transitie in Nijverheid en de door jou/jullie aangedragen alternatieven. En natuurlijk, hoe de gemeente is/zal om(ge)gaan met die alternatieven. Daar kunnen we voor de toekomst weer van leren, nietwaar?
  Alvast dank voor je reactie!

 2. Beste John,

  In mijn reactie op de vraag van Eddy van Steijn kun je lezen wat de huidige status van de transitie van de Nijverheid is. Ook mijn medecommissieleden en ik wachten in spanning af hoe de reactie van het college van B&W op de door de bewonerscommissies aangedragen alternatieven zal zijn. We hopen natuurlijk dat men serieus naar onze alternatieven en argumenten zal kijken en met ons daarover in overleg wil gaan.

  Met vriendelijke groet,

  Steven Olthof

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *