Kan de gaskraan van Slochteren snel dicht? Vervolg

In de vorige editie van het WB-alumniNieuwsbulletin was een artikel “Kan de gaskraan van Slochteren snel dicht?” van ir. Gert Colenbrander te lezen.

Op dit artikel ontvingen we onderstaande reactie, die we u niet willen onthouden:

Deventer, 27–03-2018

Beste Gert,

Als oud-Groninger heb ik je stellingen over het aardgas met interesse gelezen. Bovendien was het als oud-Campuslaan43 bewoner leuk iets van je te lezen. Daar ik in de Eemshaven aan en met electriciteitscentrales heb gewerkt meen ik iets te kunnen zeggen over je uitspraken.

1. Import van aardgas is voorlopig inderdaad de enige oplossing om van het Gronings gas af te komen.

2. Om van hoog naar laag calorisch gas om te schakelen is de toevoeging van N2 en CO2 een goede oplossing.

3. Wil je snel en vlot overschakelen naar hoogcalorisch importgas , dan zou ik maar snel die stikstof fabriek bouwen als nutsbedrijf gelieerd aan de overheid. Van de geprivatiseerde elektriciteitsbedrijven verwacht ik echt geen snellere en/of goedkopere oplossing.

4. Mbt je alternatieven zou optie 2 het meest aantrekkelijk zijn. Voor optie 2 kan gebruik worden gemaakt van een deel rookgassenstroom van de 2 kolencentrales van 800 MW elk. De opties 1 en 3 vallen volgens mij om verschillende redenen af. De rookgassen van een STEG (optie 1) bevatten nog zo’n 15% zuurstof, en die moet je dan alsnog scheiden van de stikstof ; de ombouw van een kolencentrale naar gas (optie 3) levert een gigantisch rendementsverlies op als het rendement van een STEG met een kolencentrale vergelijkt( en dat voor 800 MW die je niet nodig hebt).

5. Wellicht is er vanuit de UT belangstelling hier verder een voorstudie naar te doen. Dan wil ik nog wel eens meepraten.

Met hartelijke groet

Dick van der Vech

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *